Deel ll


Hoogtepunten in 2019

Samenwerking met Broeinest

Zowel in Rotterdam als Amsterdam zijn locaties van Broeinest. Meer dan 30 (internationale) merken en producenten van interieurmaterialen en -meubilair zijn aangesloten bij Broeinest. Zij bundelen hun krachten om professionals te informeren over trends en ontwikkelingen en hebben o.a. een uitgebreide materialenbibliotheek. In zowel Rotterdamdam als Amsterdam werkt het HMC samen met Broeinest. In Rotterdam richt de samenwerking zich vooral op de docenten. Zo hebben docenten van HMC Rotterdam in mei 2019 een workshop over duurzame materialen gevolgd in het kader van 'train de trainer'. HMC Amsterdam heeft ervoor gekozen de workshops met name te richten op studenten zodat elke student van leerjaar 3 (meubel, creatief vakman en interieur) kennis kan maken met de mogelijkheden van Broeinest en de nieuwste materialen op de markt.

In zowel Rotterdam als Amsterdam werkt het HMC samen met Broeinest.

Eindexamenexpositie: ‘Nieuwe Meesters’

2019 was het jaar van Rembrandt en de Gouden Eeuw. Hij was destijds dé meester in zijn vakgebied. Maar wie zijn de meesters van nu en van de toekomst?

Tijdens de eindexamenexposities van het HMC was het thema dan ook ‘Nieuwe Meesters’. Bezoekers maakten kennis met de net afgestudeerde studenten. Deze studenten lieten vol trots hun meesterwerk zien. In de campagne van de Expo werden examenstudenten op de foto gezet in de stijl van Rembrandt met attributen die zij gebruikten bij hun opleidingen. De campagne was een groot succes!

Tijdens de Expo’s werden diverse prijzen uitgereikt. Het HMC reikte zelf vakprijzen uit. Een vakjury (uit de branche) beoordeelde de eindwerkstukken en reikte ook prijzen uit. Deze prijzen waren bedoeld om talentvolle studenten te helpen om hun meubel- of interieurproduct te ontwikkelen en eventueel op de markt te brengen. Daarnaast reikte het bedrijf Baars & Bloemhoff een Talent Award uit aan zes studenten Meubelmaken. Als prijs mochten zij zich zichzelf en hun meubel presenteren tijdens de Dutch Design Week. Ook kon het publiek stemmen tijdens de Expo. De publieksprijs in Amsterdam werd gesponsord door het bedrijf Co van der Horst. In Rotterdam kregen studenten ook nog de mogelijkheid om zich te presenteren in de Woonmall Alexandrium in Rotterdam om uiteindelijk een geldbedrag te winnen.

Het bedrijf Baars & Bloemhoff reikte de Talent Award uit aan zes studenten meubelmaken. Zij mochten zichzelf en hun meubel presenteren tijdens de Dutch Design Week.

Duurzaamheid

Op weg naar een circulair HMC!

Duurzaamheid is een belangrijke trend in de branches en is opgenomen als programmalijn drie van het HMC kwaliteitsplan. Dit onderwerp is vol enthousiasme door docenten en studenten opgepakt in A’dam en R’dam. Op beide locaties ligt de focus op workshops, het lesprogramma, food, inkoop/afval en de eindexamenexposities.

Hier volgen twee voorbeelden van acties die in 2019 op de locaties A’dam en R’dam hebben plaatsgevonden.

Ontworpen door Sjoerd Vroonland

Op 29 oktober hebben studenten en docenten in A’dam een vurig debat gevoerd over duurzaamheid, geïnspireerd op de Dutch Design Week. Doel was om tot ideeën te komen om het HMC duurzamer te maken.

In de hal van de school in R’dam is een tentoonstelling georganiseerd over duurzaamheid. Om het dicht bij huis te houden zijn de meest voorkomende afvalmaterialen van het HMC tentoongesteld. Met elkaar is gekeken naar nieuwe ontwikkelingen rondom deze materialen en daar zijn in schooljaar 2019/2020 workshops over gegeven. In elke periode over een ander materiaal. In periode 1 over papier, in periode 2 over hout, in periode 3 over polyether en in periode 4 over plastic.

Duurzaamheid als programmalijn heeft ook invloed op andere bedrijfsprocessen binnen het HMC. Zo is duurzaamheid het belangrijkste argument om vanaf december 2019 de HMC-intern digitaal te verspreiden als online magazine in plaats van een papieren verspreiding.

Duurzaamheid is een belangrijke trend in de branches en is opgenomen als programmalijn drie van het HMC kwaliteitsplan.

BPV: stagesoftware B3net

Na een pilot in schooljaar 2018/2019 van de stagesoftware B3net, is sinds de start van schooljaar 2019/2020 B3net breed geïmplementeerd voor het gehele BPV-traject.

Na een pilot in schooljaar 2018/2019 van de stagesoftware B3net, is sinds de start van schooljaar 2019/2020 B3net breed geïmplementeerd voor het gehele BPV-traject. Vanaf het zoeken naar een BPV-bedrijf door de student tot en met de afsluiting en reflectie. Een grote verandering ten opzichte van de oude methodiek, zowel voor studenten, docenten als bedrijven. Veranderen gaat nooit helemaal vlekkeloos en de implementatie vraagt nog de nodige aandacht, maar uiteindelijk levert het wel wat op: een digitaal systeem dat de BPV ondersteunt, niet alleen voor het zoeken van een BPV-plaats en het registreren van uren, maar ook ter ondersteuning van de begeleiding en beoordeling.

Vermeldenswaard is dat door het gebruik van B3net alleen al in schooljaar 2019-2020 45.000 minder A4-tjes geprint en 4500 minder postzegels en enveloppen gebruikt zijn.

Eind 2019 zijn de meeste bugs in de software verdwenen en komen er positieve reacties van bedrijven over B3net. Ook studenten moeten wennen, maar pakken de nieuwe manier van werken over het algemeen snel op. Omdat gebleken is dat dit hard nodig is, is er meer aandacht gekomen om docenten goed te informeren en ondersteunen.

Door het gebruik van B3net zijn er alleen al in schooljaar 2019-2020 45.000 minder A4-tjes geprint en 4500 minder postzegels en enveloppen gebruikt.